Webbplats om kampen mot inhemska insekter

Allergi mot dammkvalster och tillvägagångssätt för behandling

Låt oss prata om allergiska reaktioner mot dammkvalster ...

Möjligheten att utveckla en allergi mot dammmidd är praktiskt taget den enda risken för människor från dessa mikroskopiska varelser. I det här fallet är den allergiska reaktionen ett alltför akut svar hos det mänskliga immunsystemet för att komma i kontakt med vissa ämnen som utsöndras av fästingar och ingår i kroppens integritet.

Patologi kan uppvisa symtom av varierande svårighetsgrad - från en liten näsa eller subtila hudirritationer till svår astma och dödlig anafylaktisk chock.

På en anteckning

Enligt statistiken är det allergi mot hushållsmyt antigener - den vanligaste orsaken till astma i världen. Det är också den ledande etiologiska faktorn i ett stort antal fall av kronisk rinit och andra patologier i andningsorganen.Ofta misstänker människor inte ens att orsaken till regelbunden näshoppning exakt är husdamm med dermatofagmider som ingår i den.

Samtidigt är dammmiddor inte mänskliga parasiter, biter inte på honom, lägg dig inte på kroppen och förstör inte maten. För människor som inte lider av tuggburen allergier, utgör de inte någon fara alls.

Fotografiet taget med ett optiskt mikroskop nedan visar dammmytan Dermatophagoides pteronyssinus:

Så här ser Dermatophagoides pteronyssinus dammmitt ut i ett optiskt mikroskop.

Och så ser det ut som ett elektronmikroskop:

Och detta foto togs med ett scanningelektronmikroskop.

Den epidemiologiska betydelsen av dammkvalster är dock mycket hög. Antalet allergifall uppskattas till miljoner över hela världen, och inte en enda person är immun från sin utveckling, oavsett hur stark hans hälsa är (immunitet) och oavsett hur ren hans bostad är . Dessutom, som vi kommer att se vidare, är renhet i huset och stark immunitet faktorer som är mer benägna att bidra till utvecklingen av allergier än att skydda mot det ...

 

Mekanismen för utveckling av dammmytsallergi

Det är känt att för många substanser som kommer in i kroppens blod eller inre vävnader och är genetiskt framträdande för det, producerar immunsystemet ett specifikt immunsvar.Om i framtiden detta ämne kommer in i kroppen igen, immunförsvarets agenter snabbt neutraliserar det och förhindrar ett eventuellt hot mot kroppen från ämnet.

Sådana substanser med en utländsk genetisk struktur som immunsystemet identifierar som förmodligen farligt kallas antigener.

Immunsystemet reagerar överdrivet på några av dessa ämnen. När ett antigen träder in i blodomloppet eller in i någon vävnad, börjar en alltför kraftig reaktion av immunsvaret omedelbart, vars manifestationer ofta är mer skadliga och farliga än själva antigenet. Och i många fall utgör antigenet inte ett hot mot organismen alls (till exempel avfall från dammmiddor), även om det identifieras av immunsystemet som en farlig substans.

En allergisk reaktion är förknippad med ett alltför stort svar från immunsystemet mot allergenens verkan.

En sådan överdriven reaktion kallas allergisk, eller helt enkelt - allergier. Antigenerna som orsakar en sådan överskottsreaktion kallas allergener. På grund av moderna fysiologiska begrepp kan allergier faktiskt betraktas som ett fel i immunsystemet i att skilja mellan farliga och säkra främmande partiklar.

På en anteckning

Varför uppstår sådana fel? Man tror att detta beror på överdriven "sterilitet" där människor lever. Det mänskliga immunsystemet, anpassat över miljontals år för att kontakta och neutralisera en enorm mängd antigener, är under moderna civilisations villkor "underbelastad". Som ett resultat börjar det överreagera med relativt säkra ämnen.

Denna hypotes är bekräftad av det faktum att frekvensen av allergiutveckling är omvänt korrelerad med levnadsstandarden i en viss ort. Enkelt uttryckt, ju sämre de sanitära förhållandena i vilka människor lever, desto lägre är deras sannolikhet att utveckla allergi mot något ämne. Samtidigt visar statistiken tydligt att frekvensen av allergier hos vuxna som emigrerades från exempelvis Afrika eller Indien till Förenta staterna ökar efter att ha flyttat jämfört med samma frekvens som sina kamrater som varit kvar i hemmet.

Typisk allergisk rinit är en sann "vuxen" sjukdom. Barn blir inte sjuka av dem, eftersom deras immunsystem redan är laddade med anpassning till okända antigener.

Förekomsten av allergi mot ett visst ämne kallas kroppssensibilisering, och en person med en sådan allergi är sensibiliserad.Om du upplever en allergi mot dammmidd, talar de om fästsensibilisering. Dessa termer kommer från det engelska ordet "sensibility" - känslighet, och allergin själv i vetenskapliga kretsar kallas ofta överkänslighet.

Ju mer dammmider i huset är desto större är risken för fisksensibilisering.

För att göra mekanismen för utveckling av dammmytsallergi ännu förståelig bör följande beaktas: ju mer komplexa antigenstrukturen är och desto mer biologisk aktivitet har den desto större sannolikheten är att det kommer att orsaka allergi. Därför orsakas allergier oftast av växtpollen, djurhår och fåglar, olika bär och frukter - de innehåller alla komplexa funktionella proteiner med hög molekylvikt, som immunsystemet sannolikt kommer att uppmärksamma.

Tre typer av allergener är associerade med dammmiddor:

 1. Digestive enzymer som ingår i magtarmkanalen hos dessa leddjur och utsöndras med excrement. På grund av den mikroskopiskt lilla storleken och obetydliga vikten uppstår sådana avföring lätt i luften med damm och är lika lätt inandade av människor och orsakar sedan en överkänslighetsreaktion i övre luftvägarna eller i bronkierna.
 2. Partiklar av kittinösa integriter (nagelband) av kvalster som kommer in i luften tillsammans med damm under smältningen av dessa varelser, samt efter döden och torkningen av deras kroppar;
 3. Ämnen som ingår i de inre organen av fästingar som kommer in i matsmältningskanalen genom att svälja levande fästingar med damm och mat.

Man tror att det största antalet fall av allergi mot dammmidd är förknippat med två matsmältningsenzymer som finns i avföring - Der f1 och Der f2. Dessa enzymer är mycket aggressiva mot cellerna i huden och slemhinnorna, eftersom de är utformade speciellt för att smälta partiklar av dermis (hud) - huvudmaten av kvalster. Av denna anledning kan dessa allergener orsaka allergisk dermatit.

De mest aktiva tippburna allergenerna är matsmältningsenzymer, betecknade Der f1 och Der f2.

I de flesta fall är allergi mot husdammmider tvärgående för flera arter. Det vill säga om sensibilisering har inträffat, till exempel för antigenen i den europeiska dammmidden Dermatophagoides pteronyssinus, då kommer du även att utveckla en allergi om du träffar den amerikanska dermatophagoides farinae.

Mindre vanligt är korsallergi mot miteantigener och olika synantropiska insekter - kackerlackor, bedbugs, loppor.I detta fall uppstår sensibilisering inte på artsspecifika enzymer, utan på vissa komponenter av kitinösa integreringar, som förekommer i fästingar och hos andra leddjur i rummet. Korsallergi mot kvalster och andra delar av hushålls damm är mindre sannolikt att uppstå.

Allergier kan också förekomma på resterna av kitinhöljet av olika insekter - till exempel kackerlackor.

Liksom all allergi utvecklas reaktionen mot dammmider endast hos vissa människor, och sannolikheten för utveckling och dess styrka är inte beroende av en persons allmänna hälsa eller styrkan av hans immunitet. Det finns även en åsikt att ju starkare immunsystemet hos en viss person, desto större är sannolikheten för att han kan utveckla allergier (men denna hypotes har ännu inte bekräftats tillräckligt av särskilda studier).

Det är intressant

På samma sätt finns det anledning att tro att städaren var lokaler där en vuxen levde mest av sitt liv, desto större risk att den här personen skulle uppleva allergi när han mötte dammmiddor.

Studier har visat att utvecklingen av allergi mot dammmidd ofta uppträder när deras antal ökar till mer än 100 individer per 1 g husdamm. Samtidigt överträffade antalet ticks i alla lägenheter som undersöktes inom ramen för experimenten dessa siffror och var 400-500 individer / g,och i enskilda lägenheter nådde det 3500 individer / g.

I ett gram hushålls damm kan boende hundratals dammmiddor.

Det är viktigt att förstå att dammmidd och deras metaboliska produkter finns i praktiskt taget alla bostadsområden i världen (såväl som utanför människahus, om förutsättningar med lämplig mikroklimat och mat är tillgängliga). Det betyder att de flesta med en eller annan frekvens möter dammmidd och det finns alltid risk för att utveckla allergier.

 

Typiska symptom på en allergisk reaktion på dermatophagoider

Manifestationer av dammmytallergi skiljer sig inte mycket från symtomen på andra allergiska sjukdomar, men enligt vissa tecken kan motsvarande reaktion erkännas även utan speciell instrumentell diagnos.

Oftast förekommer en allergisk reaktion på dermatophagoid fästingar i form av en av följande sjukdomar:

 • Allergisk rinit, som utvecklar frekvent allvarlig hosta, rinnande näsa, nässäppa, smärta i ögonen, nysning.
 • Kronisk rinit, där några av symtomen kan vara frånvarande. Till exempel manifesterar en person endast näshoppning utan rinnande näsa (särskilt på natten), eller en rinnande näsa, men utan konjunktivit och hosta;
 • Rhinokonjunktivit, där de ledande symtomen är rinnande näsa och näsa, ögonrödhet, tårighet, smärta i ögonen och utseendet av tjock urladdning från dem.
 • Atopisk dermatit, som utvecklas på olika delar av kroppen i form av rodnad, sprickbildning, klåda och sprickbildning i huden.

Rennande näsa, näsa och tårar är typiska symptom som uppträder när ett allergen utsätts för slemhinnorna i övre luftvägarna och ögonen.

Om en person har fästkänslig sensibilisering, fortsätter varje nytt avsnitt av allergi vanligtvis hårdare än föregående. Inte alltid skillnaden i svårighetsgrad är märkbar, men med tiden noterar patienten att reaktionssymptomen blir mer uttalade och det allmänna tillståndet förvärras mycket mer.

Det är till exempel i detta scenario som astma utvecklas. Ursprungligen är endast slemhinnan i övre luftvägar involverade i en allergisk reaktion. Därefter sträcker sig processen till mellan- och nedre delar av luftvägarna tills ödem på bronkiets inre ytor börjar.

På liknande sätt kan atopisk dermatit vara komplicerad, t ex av urtikaria.

Anafylax vid kontakt med dammmiddor har endast registrerats i fall där kvalsterna i stora mängder har kommit in i matsmältningssystemet.Livshotande förhållanden som utvecklats när tippburen allergener slår på huden eller luftvägarna beskrivs inte.

Ett viktigt inslag i dammmytallergi är dess förening med bostadshus, oftast med en persons hem. Det skiljer sig väsentligt från de flesta andra allergier: till exempel händer det att en person känner sig hemma normalt, men börjar nysa eller kväva bara på gatan - när man flyger poppelfluff eller på våren när vissa växter blommar. Omvänt, i händelse av fästbåren allergi uppstår symptom eller förvärras hemma, där en person är i kontakt med damm. På friluft i sådana fall känns personen bättre.

Vanligtvis, i närvaro av fästburen allergier börjar en person att må bättre på gatan.

På en anteckning

Det finns ofta situationer när föräldrar håller honom inomhus länge "med en kall katarr" i händelse av en verklig allergi hos ett barn. Föräldrar är rädda för att låta det "enkla" barnet ut i gatan, så att de inte "blåser ut" igen, vänta på att rinit ska passera, och rinit misslyckas inte bara, men förvärras precis på grund av ständig kontakt med allergenet.

Försäkra dig om att allergier orsakas av fästburna antigener, det är endast möjligt med hjälp av specialstudier (se nedan).

 

Diagnos och bekräftelse av sjukdomens etiologi i kliniken

Allergier mot dammmider måste differentieras från sensibilisering mot andra allergener som finns i bostaden: olika kemikalier, husdjursdander, husplanter, färg, kuddefluff och mycket mer.

Oftast löses detta problem genom att utföra hudallergitester, även kända som pricktest. Deras princip är enkel: om du avsiktligt introducerar en liten mängd av ett allergen i kroppen kommer en bestämd reaktion att visas, medan ämnen som inte är allergener för en viss organism inte kommer att orsaka en sådan reaktion. Men även om vanligtvis allergin manifesteras, till exempel genom rinit, kommer även subdermal administrering av allergenet att orsaka en klar hudreaktion.

Prik test

Sådana tester gör att du kan exakt bestämma vilka ämnen som är allergiframkallande för en given organism.

I praktiken utförs hudallergitestning enligt följande:

 1. En allergiker undersöker historien och begränsar utbudet av möjliga allergener. Till exempel, om det är känt att symptomen på allergi uppträder huvudsakligen i huset, så innefattar experimentet inte allergener som patienten kan stöta på endast på gatan (t.ex. pollen);
 2. Hudens yta på patientens arm eller rygg rengörs med etanol och droppar histamin, natriumklorid och en uppsättning misstänkta allergen appliceras på den i form av ett nät.
 3. En speciell lansett appliceras på platsen, vilket gör ljusa, okänsliga punkteringar av det övre lagret av huden exakt på platserna för dropparna. I detta fall tränger en vätska med ett allergen från varje droppe in i huden;
 4. Efter en viss tid (från flera minuter till en timme) utvärderar läkaren hudens reaktion. Normalt orsakar histamin den mest våldsamma allergiska reaktionen hos någon person, natriumklorid ger det inte alls, och på applikationsplatsen kan du utvärdera hudens respons på en punktering. Reaktionen vid införande av olika allergener jämförs med dessa standarder. Som regel med ett standardprov visas rödhet med en diameter av 3-4 mm vid utsättningsstället för allergenet, och rodnad utvecklas inte alls på injektionsställen av substanser som är neutrala i kroppen.

Resultaten av sådan forskning kräver professionell tolkning. Inte alltid en positiv reaktion på ett allergen är bevis på allergier. Därför ska läkaren jämföra resultaten av prickprovet med de data som erhållits under samlingen av anamnese, studien av symtom på sjukdomen, analys av reaktioner på andra ämnen.

Bilden nedan visar ett exempel på resultaten av ett sådant test:

Detta är resultatet av hudallergier.

Det är intressant

Diagnostiska metoder är också kända där patienter inhalerar allergen aerosoler. De hålls mindre ofta, farligare, men i vissa fall mer avslöjande.

I vissa fall kan prov för chitin och andra komponenter i de yttre omslagen av leddjur ge en positiv reaktion. I det här fallet är det inte möjligt att otvetydigt fastställa de testresultat som vissa "grannar" i lägenheten provocerade en allergi. Du kan få svar genom att göra en undersökning av lokalerna: Du kan helt enkelt visuellt upptäcka buggar, kackerlackor eller andra insekter som är synliga för det blotta ögat. Här bör damm från flera ställen i rummet undersökas med hjälp av ett speciellt prov för dammmiddor. Detta test gör det möjligt att bestämma närvaron och koncentrationen av mytantigener i damm.

Test för att bestämma närvaron av allergener i husdammet.

Definitivt misstänkt dammkvalster i utvecklingen av allergier är nödvändiga när en sådan dammanalys gav ett positivt resultat, men inga andra insekter hittades i lägenheten.

Under alla omständigheter ska alla resultat av sådana studier tolkas endast av läkaren, som förstår mekanismen och orsakerna till allergi.

 

Behandling av dammmittallergi: desensibilisering som huvudmetod för behandling

Hittills finns det bara en metod för fullständig botning av dammmittallergi och flera sätt att lindra symtom som ger tillfälliga resultat.

Dammmider i mattan.

Komplet eller tillräcklig botemedel ger antigen-specifik immunterapi (ASIT, eller mer enkelt - SIT), annars kallad desensibilisering. Principen är att en allergenlösning injiceras under patientens hud under flera månader var 1-2 vecka.

Initialt är koncentrationen av allergen mycket liten - den är vald så att kroppen praktiskt taget inte svarar på den. Med efterföljande injektioner ökas koncentrationen långsamt, vilket leder till de senaste injektionerna till signifikanta mängder. Om en sådan serie injektioner utförs korrekt förekommer allergi inte ens en gång, och kroppen anpassar sig så småningom till stora mängder allergenet och reagerar inte längre på det under normala förhållanden.

I praktiken uppnås inte fullständig desensibilisering. I de flesta fall utförs proceduren tills kroppen slutar reagera på den mängd allergen som den möter i reella förhållanden.Detta räcker så att en farlig allergi hos en person inte uppstår längre, men hypotetiskt återstår en situation när patienten står inför en mycket större mängd allergen med utvecklingen av en lämplig reaktion.

På en anteckning

I vissa fall, för att erhålla önskat resultat, utförs endast den första kursen av ASIT. Om det fortsätter allergien fortsätter du hela kursen.

Antigen-specifik immunterapi (ASIT) är det enda sättet att bota allergier mot dammmiddor (och inte bara dem).

Ibland utförs ASIT med resorption av lösningen i munnen. På grund av partiell klyvning av allergenet i matsmältningsorganet är det emellertid svårare att exakt variera mängderna av substansen, och i denna form utförs proceduren endast när injektionen till patienten av någon anledning är kontraindicerad. Likväl blir sådana läkemedel populärare på grund av möjligheten till hembehandling, och även speciella preparat för sublingual resorption produceras: Staloral "Allergen of ticks", Allergovit. På liknande sätt är preparat för injektioner kommersiellt tillgängliga, t ex Alustal "Allergen Ticks".

Staloral

Med alla fördelar med ASIT har den två nackdelar: den långa behandlingen och den relativt höga kostnaden.Av detta skäl är det inte alltid rationellt att genomföra denna procedur: Om allergi utvecklas hos en person under ett par dagar om ett år, är det mer rationellt att använda medel för snabb tillfällig lindring av en allergisk reaktion.

 

Medel för att lindra allergysymtom

Antihistaminer anses vara guldstandarden för allergibehandling. Principen för deras verkan är att den aktiva substansen i ett sådant läkemedel blockerar receptorer som reagerar på histamin och utlöser själva allergiska reaktionen. Även om allergenet går in i kroppen och känns igen av immunsystemet, försvinner reaktionen vid aktiveringsstadiet av histaminreceptorer och utvecklas inte vidare. Som ett resultat uppenbarar sig inte de yttre symptomen på en allergi hos en person, och om de redan existerar försvinna sig tillräckligt snabbt.

Antihistaminer finns i olika former, men för allergier mot dammmiddor används de oftast som nässprayer. Det är dessa spray gör att du snabbt kan arrestera manifestationerna av allergisk rinit. Dessa inkluderar exempelvis Histimet, Reaktin, Allergodil och andra.Den främsta fördelen med sådana intranasala droger är frånvaron av systemiska biverkningar i deras användning.

Spray nasal Allergodil

För dermatit, rinokonjunktivit eller urtikaria, ordineras systemiska antihistaminer i form av tabletter eller sirap (för barn). Principen för deras handling liknar den för sprayer, men de är aktiva i alla vävnader i kroppen, inte bara lokalt. De mest kända systemiska antihistaminerna innefattar Suprastin, difenhydramin, Erius och några andra.

Suprastin tabletter hjälper effektivt bekämpa allergysymtom.

Vanligtvis börjar antihistaminer agera 30 minuter efter intag, och effekten av användningen varar i 12-24 timmar.

Vid allergisk rinit är följande också effektiva:

 • Spray på basis av kortikosteroidhormoner - de stoppar en allergisk reaktion på injektionsställena, samtidigt som de är ganska säkra, trots den till synes farliga "hormonella" naturen. Deras aktiva ingredienser tränger inte in i blodet och vävnaderna och har ingen systemisk effekt på kroppen. Exempel på sådana medel är Nasonex, Alcedin, Fliksonaze ​​och andra;
 • Nasal decongestants - Naphthyzin, Galazolin, Tezin, lindrar symtomen på en allergisk reaktion i 3-6 timmar och verkar mycket snabbt.Effekten av användningen av samma naftyzinum framträder redan efter 2-3 minuter efter administrering. Dessa läkemedel är mycket billiga och tillgängliga, men kronisk allergisk rinit kan inte behandlas med dem på grund av risken för att utveckla tachypylaxi. Det är anmärkningsvärt att vissa droger innehåller både dekongestanter och antihistaminkomponenter (till exempel Vibrocil).

Det finns också droger på marknaden idag som isolerar ytan av nässlemhinnan från allergener. Dessa inkluderar till exempel nazaval. Studier har emellertid inte visat en signifikant lättnad i tillståndet hos patienter med allergisk rinit vid användning av sådana medel.

Om du är allergisk mot dammkvalster är det definitivt användbart att tvätta näsan med 0,9% natriumkloridlösning, eftersom det här förfarandet rensar nässlemhinnan från allergener. Men inte alla människor kan utföra sådan tvätt (många är rädda för honom) och dessutom ger det inte fullständig lindring av obehagliga symptom.

Dammmider matas på partiklar av mänsklig peeling hud, som ackumuleras i mattor, på kuddar, och helt enkelt i damm i hörnen av rummet.

Slutligen är folkmekanismer för behandling av kvalsterallergi ineffektiva, och ibland även helt farliga för hälsan. Idag är det inte en enda naturlig botemedel som är känt för att helt och snabbt stoppa symptomen på allergi.Samtidigt kan majoriteten av folkmedicinska medel, som är positionerade som antiallergiska, själva orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

På en anteckning

Ett levande exempel på pseudo-medicin är i detta fall kamomillapotek. Hennes droger anses omedvetet vara hypoallergena och används ofta för att behandla allergier. Samtidigt utvecklar ett betydande antal personer allergier mot kamomill, även om minst ett barns död efter anafylaksi har beskrivits när föräldrar försökte behandla allergisk rinit i en 8-årig flicka med kamomill.

Som ett resultat, om du behöver bli av med symptomen på tick allergi här och nu (så snabbt som möjligt på bara några minuter), så används vasokonstriktorer. Antihistaminer och hormonsprayer används som ett medel för mer eller mindre "långt avstånd". För fullständig botning av allergi utförs särskild immunterapi.

 

Förebyggande av fästkänslig sensibilisering

Studier visar att med utveckling av en allergisk reaktion mot dermatofagliga kvalster, kommer det inte längre att få fullständig lindring från obehagliga symtom genom att helt enkelt avlägsna dem från rummet.Detta beror på det faktum att kvalsterna själva och deras antigener finns nästan överallt och därför även känner sig normala hemma, känner den sensibiliserade personen tecken på allergi på andra ställen - på jobbet, på en fest i många andra rum.

Dermatofagiska kvalster är närvarande i mer eller mindre mängd i nästan alla bostadsområden.

Därför är tippburen sensibilisering klokare att förhindra, istället för att behandlas under lång tid.

Vad du behöver göra:

 1. Ta bort maxmängden damm från ditt eget hem. Om det finns misstankar om förekomst av fästingar i det är det användbart att kontrollera dammet med hjälp av speciella testsystem, analysera närvaron av dermatofager, säng, soffa, sängkläder, kuddar och madrasser, vid behov, byt ut eller behandla med heta ångor de föremål från vilka fästingar inte kan avlägsnas ( samma madrasser). Efter borttagning är det användbart att använda speciella medel som förstör antigener som förblir i lägenheten efter att ha tagit bort fästingarna själva. Ett exempel på ett sådant läkemedel är Easy Air Allergy Relief Spray;Spray för destruktion av allergener Easy Air.
 2. Håll regelbundet i lägenheten våtrengöring och luftning;
 3. Om möjligt eliminera onödiga dammdrifter - öppna bokhyllor, mattor och mattor;
 4. Använd sängkläder med vissa parametrar: Pordiameter inte mer än 10 mikron, Vävnadstäthet för allergener - 99%, Dammpermeabilitet inte mer än 4%, Luftpermeabilitet - 2-6 cm3/ (sek * cm2);
 5. Om det finns husdjur som bor i rummet, gör en undersökning av deras ull, och om dammmider finns i den, ta bort dem (fågel av vissa arter sätter sig ofta i hundshår, mindre ofta på katter).

Om det finns mycket dammmider i rummet, och även om noggrann rengöring inte tillåter att sänka deras antal avsevärt (det sker mycket sällan), förstör de leddjur genom kemiska medel - preparat baserade på pyretroider, organofosforföreningar, neonicotinoider. Dessa inkluderar bland annat sådana vanliga medel som Hangman, Get, Xulat Micro, Raptor aerosols, Raid och andra.

Men med ett ansvarsfullt sätt att rengöra lägenheten uppstår behovet av en så seriös behandling av rummet nästan aldrig.

 

Användbar video om dammmytallergi

 

Det här är vad dammmidd ser ut i en kudde.

 

Lämna din kommentar

upp

© Copyright 2013-2019 klop911.ru

Användning av material från webbplatsen utan medgivarnas medgivande är inte tillåtet

Sekretesspolicy | Användaravtal

återkoppling

annonsörer

sitemap

Bed buggar

kackerlackor

loppor