Webbplats om kampen mot inhemska insekter

Användaravtal

I detta avtal fastställs villkoren för användarnas användning av material och tjänster på webbplatsen sv.bedbugus.biz (nedan kallad "webbplatsen").

1. Allmänna villkor

1,1. Användningen av material och tjänster på webbplatsen regleras av Ryska federationens gällande lagar.

1,2. Detta avtal är ett offentligt erbjudande. För att få tillgång till material på webbplatsen anses användaren ha anslutit sig till detta avtal.

1,3. Webbplatsadministrationen har rätt att ensidigt ändra villkoren i detta avtal när som helst. Sådana ändringar ska träda i kraft vid utgången av 3 (tre) dagar från den dag då den nya versionen av avtalet på platsen skickades. Om användaren inte håller med ändringarna, är han skyldig att vägra tillgång till webbplatsen, sluta använda material och tjänster på webbplatsen.

2. Användarens skyldigheter

2,1. Användaren förbinder sig att inte vidta åtgärder,som kan betraktas som brott mot rysk rätt eller internationell rätt, inklusive inom immateriella rättigheter, upphovsrätt och / eller närstående rättigheter, samt eventuella åtgärder som leder till eller kan leda till störningar i den normala driften av webbplatsen och webbplatsens tjänster.

2,2. Att använda material från webbplatsen utan medgivarnas medgivande är inte tillåtet (artikel 1270 i Ryska federationens civila lagar). För legitim användning av webbplatsmaterialen är det nödvändigt att ingå licensavtal (erhållande av licenser) från rättighetsinnehavarna.

2,3. Kommentarer och andra användaruppgifter på webbplatsen bör inte strida mot kraven i Ryska federationens lagstiftning och allmänt accepterade normer för moral och etik.

2,4. Användaren varnar för att webbplatsadministrationen inte är ansvarig för sitt besök och användning av externa resurser, länkar som kan finnas på webbplatsen.

2,5. Användaren instämmer i att webbplatsadministrationen inte är ansvarig och inte har några direkta eller indirekta skyldigheter för användaren i samband med eventuell eller resulterande förlust eller förlust,relaterade till innehåll på webbplatsen, registrering av upphovsrätt och information om sådan registrering, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller erhållits via externa webbplatser eller resurser eller andra kontakter av användaren, som han skrev in med hjälp av informationen som publicerats på webbplatsen eller länkar till externa resurser.

2,6. Användaren accepterar bestämmelsen att alla material och tjänster på webbplatsen eller någon del av dem kan åtföljas av reklam. Användaren godkänner att webbplatsadministrationen inte bär något ansvar och har inga skyldigheter i samband med sådan reklam.

3. Övriga villkor

3,1. Alla eventuella tvister som härrör från eller är relaterade till detta avtal är föremål för resolution i enlighet med Ryska federationens nuvarande lagstiftning.

3,2. Ingenting i avtalet kan tolkas som upprättandet av förbindelserna mellan användaren och webbplatsens agentur, partnerskap, samarbetsförhållanden, personliga anställningsförhållanden eller något annat förhållande som inte uttryckligen föreskrivs i avtalet.

3,3. Domstolens erkännande av någon bestämmelse i avtalet som ogiltig eller inte verkställbar får inte innebära att andra bestämmelser i avtalet är ogiltiga.

3,4.Om webbplatsens administration inte har åsidosatts i händelse av brott mot någon av Användarna av bestämmelserna i avtalet berövas inte webbplatsadministrationen rätten att vidta lämpliga åtgärder senare för att försvara sina intressen och upphovsrättsskyddet för de materialskyddade webbplatsen.

Användaren bekräftar att han är bekant med alla klausuler i detta avtal och villkorslöst acceptera dem.

 

upp

© Copyright 2013-2019 klop911.ru

Användning av material från webbplatsen utan medgivarnas medgivande är inte tillåtet

Sekretesspolicy | Användaravtal

återkoppling

annonsörer

sitemap

Bed buggar

kackerlackor

loppor